ဆရာဦးထြန္းလြင္က “ဧရာဝတီမွ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ေရကာတာ အားလုံးရပ္”ဘို႕
ေဟာေျပာခဲ့ပါတယ္၊
ျမစ္ေရတိမ္ေကာ ျမစ္ေၾကာင္းသြားလာေရး ပ်က္၊ေသာက္သုံးေရ မရ၊ျမစ္ဝေဒသ
က ရႊံႏြန္ေျမဩဇာမရ ျမစ္ဝေဒသက်ဥ္းေျမာင္းသြားေၾကာင္း စသျဖင့္
တ႐ုပ္ႏိုင္ငံကေရကာတာနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ဓာတ္ပုံနဲ႕ ကိုးကားခဲ့ပါတယ္၊

(အထက္ပါပုံေတြကိုၾကည့္ပါ)

ဟုတ္သလိုလို ပါ၊ သို႕ေသာ္ ျခဳံငံုျပီးေျပာရင္ေတာ့ မဟုတ္မမွန္ရပါ၊
ဘာေၾကာင့္လဲ?

ကြက္ကြက္ျပီးေျပာရင္၊ တစိတ္တေဒသမွန္ေသာ္လည္းအဲဒီအကြက္
အဲဒီခ်ိန္ခါဘဲမွန္တာပါ၊ မ်က္ကန္း၆ဦးကသူ႕ဟာနဲ႕သူကဟုတ္သား၊
သို႕ျငားလည္းဆင္တေကာင္လုံးကို မစမ္းမိေတာ့မမွန္ႏိုင္ပါ၊

ယန္စီျမစ္အတြက္ ပံုေတြနဲ႕ေခ်ပရွင္းလင္း ျပီးပါျပီ၊
ခုတခါ ျမစ္ဝါ နဲ႕ပတ္သက္လို႕ပံုေတြတင္ဆက္ျပီး
ေခ်ပရွင္းလင္းပါရေစ၊

ျခဳံေျပာရရင္

ျမစ္ဝါက ရွင္သန္ျပီး ဆက္လက္ျပီးစီးဆင္းေနေၾကာင္း၊
ေရငါးလုပ္ငန္း မပ်က္စီး၊ေရေတြတြင္တြင္စီးဆင္းေနေၾကာင္း၊
ျမစ္ဝေဒသကို မထိခိုက္၊ရႊံ ႏုန္းေျေဩဇာရရွိေနေၾကာင္းေတြ႕
ရပါ့မယ္၊

ေရကာတာ အၾကီးအက်ယ္ ေသာင္းခ်ီလုပ္ခဲ့ျပီးတိုးခ်ဲ႕လုပ္အုံးမဲ့တဲ့အေနာက္ႏိုင္ငံ
ေတြကိုဘာျဖစ္လို႕သြားမေျပာလဲ? ဒီကတလုံးတေလက်ေတာ့အၾကီး
အက်ယ္ပံုၾကီးခ်ဲ႕ကားျပီးေျပာတာ တစိတ္ကိုတအိပ္လုပ္တာ က လုံးဝ လုံးဝ
မမွန္ကန္ မမွ်တ ပါ၊ 


 

 

 

 


 


 

——


——–


———–

———–

——–


———

————-

 

 

About Kyaemon

Kyae Mon has written 706 post in this Website..

Likes to post news and educational items.